Ty i já jsme jedné krve. Od tebe jsem přijal život, má kořist je i tvou kořistí.... 

Mauglí, R.Kipling, Kniha džunglí

Zdraví pro zvířata

Znalý a informovaný člověk dokáže svým myšlením a chováním pozitivně ovlivnit mnoho zvířecích osudů.

Naším záměrem je poskytovat léčebnou péči poškozeným a nemocným zvířatům z nevhodných podmínek, seznamovat širokou veřejnost s dopadem nevhodného odchovu na zdraví zvířat a hlavně šířit osvětu o zdraví zvířat prostřednictvím vlastních publikací, knih, dokumentárních filmů a přednášek.  

Základní pilíře práce spolku

Na záchranách psů se aktivně podílíme. Přibývající příběhy a zkušenosti nás přivedly na myšlenku založit spolek. Jeho náplní je přímá a fyzická pomoc zvířatům a šíření informací o zdraví zvířat mezi veřejnost.

Zdravotní péče

Poskytujeme léčebnou péči poškozeným a nemocným zvířatům z nevhodných podmínek

Osvěta veřejnosti

Seznamujeme širokou veřejnost s dopadem nevhodného odchovu na zdraví zvířat

Publikační činnost

Vydáváme knihy, točíme dokumentární filmy a pořádáme veřejné přednášky.

Členové spolku

Jsme odborníci z různých oborů. Společně tvoříme partu nadšenců, odhodlaných zlepšit podmínky pro život zvířat.

Andrea Dunová

Předsedkyně spolku


Vizionář s hlavou v oblacích a nohama na zemi

Martin Duna

Stavitel, který se vydal cestou jemnosti.

Monika Jarolímová

Když jablko nepadne daleko od stromu...

Hana Janíková

Každý spolek má mít manažera a anděla. My máme Hanku 

Stanovy spolku naleznete zde

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.