Zdravotní péče a terapie

Pracujeme jako terapeuti lidí i zvířat. V naší praxi jsme se setkali s množství zbídačených a nemocných psů z nevhodných podmínek. 

Spolupracujeme s veterinárními klinikami, které poskytují potřebnou veterinární péči zvířatům v naší péči. Tyto veterinární kliniky mají špičkové vybavení, které umožňuje přesnou diagnostiku a řešení vážného zdravotního stavu.

Osobní zkušenosti z terapií i z adopcí jsou cenné. Umožňují předávat lidem informace, jak zdraví zvířat souvisí s podmínkami, prostředím, zacházením, výživou a způsobem jejich chovu. Příběhy jsou šířeny na sociálních sítích, v rozhlasových vysíláních i v televizních reportážích.

Publikační činnost

Cesta k pomoci zvířatům není v legislativě. Cesta k pomoci je v informovanosti lidí, pochopení následků svého jednání a přijetí zodpovědnosti za své jednání...

Kniha Člověk a pes

Kniha Člověk a pes podporuje osobnostní rozvoj dětí i dospělých ve vztahu ke zvířatům. Obsahuje ucelené a přehledné informace o životě se psem, jeho potřebách a způsobu komunikace. 


Kniha O čem sní holčičky z množíren

Kniha poodhaluje prostředí života v množírnách prostřednictvím skutečných příběhů zachráněných čivavek a pohledem terapeuta zvířat upozorňuje na zdravotní následky, se kterými se mohou budoucí majitelé setkat při koupi psa z neověřeného chovu.


Musheři a Dornova metoda

Péče o zdraví zvířat patří k naší práci i k náplni činnosti našeho spolku Zdraví pro zvířata. Péči si zaslouží nejen zvířata v nouzi, ale také zvířata, která pro člověka s radostí pracují. První dáma českého mushingu Jana Henychová nás požádala o zdravotní přípravu svých dvaceti psů na nejtěžší závod v Evropě Finnmarslopet na 1000 km.

Kniha Dornova metoda pro zvířata

Záměrem této knihy je odpovědět čtenářům na otázky, které nejčastěji kladou majitelé zvířat i účastníci kurzů Dornovy metody pro zvířata a nabídnout možnost seznámit se s Dornovou metodou a tématy každodenního soužití se zvířetem.


Film Žanetka

Dokumentární film o čivaví holčičce z množírny. Rok a půl jsme sbírali materiál pro vytvoření tohoto krátkého filmu, který přibližuje cestu polámané čivaví holčičky Žanetky ke zdraví.O čem sní holčičky z množíren

V krátkém videu můžete uvidět skutečné čivavky z množíren, podle jejichž příběhů byla napsaná knížka O čem s ní holčičky z množíren.


Dornova metoda pro zvířata s amputovanými končetinami

Zvířata s amputovanými končetinami vyžadují zvýšenou péči o zbylé končetiny a páteř.

Pravidelná terapie nejen udržuje správnou biomechaniku kloubů, které se musely přizpůsobit novému způsobu pohybu, ale také ošetřuje fascie. Protože jsou fascie v těle všudypřítomné, jejich správná činnost a napětí zajišťují bezbolestný pohyb a správnou funkci nejen svalů, ale i orgánů.

Zvířatům s amputovanými končetinami je vhodné dopřávat pravidelné ošetření.

Osvětová a vzdělávací činnost


BESEDA O KNIZE ČLOVĚK A PES

13. 5. 2019 Základní škola Karolíny Světlé v Havířově

Projekt ČLOVĚK A PES zajímá děti i pedagogy. Na jejich přání se uskutečnila milá beseda. Děti kladly otázky a živě diskutovaly nejen o problematice množíren, ale také o potřebách psů a životě s nimi. Regionální televize Polar přijela opět natočit reportáž, aby se informace o tomto projektu dostaly i za hranice regionu.


DEN S PROJEKTEM ČLOVĚK A PES

3. 5. 2019 Základní škola Zelená Havířov Životice

Začlenění projektu ČLOVĚK A PES do školní výuky přineslo velký zájem dětí i pedagogů. Děti se přihlásily do celostátní soutěže Srdce s láskou darované s tématem péče o psy v nouzi a získaly 6. místo ze 125 účastníků. Osobní setkání a povídání s dětmi o knihách i o životě se psy přináší dětem cenné informace i osobní prožitky.


PŘEDNÁŠKY O PÉČI O PSA

5. a 25. 7. 2018

Na Husky campu Jany Henychové. Hodina přírodopisu a anatomie psa i člověka na letním pobytovém táboře. Povídání a ukázka terapie pomocí Dornovy metody zpestřily dětem táborové odpoledne. Děti se učí chápat zákonitosti psího těla, jeho potřeby a jeho možnosti. Správně podané informace ve správný čas pomohou vytvářet harmonický a kvalitní vztah dětí ke psům.


PSI NEJSOU ODPADKY

8. 3. 2018

Reportáž televize Polar o způsobu zacházení se psy. Po Naději, která byla nalezena v třídírně odpadů s rozdrcenými končetinami, jde o další případ psa, vyhozeného do kontejneru. Alarmující je skutečnost, že oba psi byli nalezeni ve stejné lokalitě a jsou si velmi podobní. Záměrem reportáže je alarmovat lidi, aby se pokusili najít fenku, která rodí štěňata, a se kterými je takto zacházeno.

Video: Psi nejsou odpadky


DORNOVA METODA PRO PSY V KNIZE

20. 2. 2018

Kniha "Běhej se psem" obsahuje kapitolu o využití Dornovy metody pro sportující psy. Informace o správném přístupu ke psům vedou ke vzájemné spokojenosti psa i majitele, ochraně jeho zdraví a k prodloužení aktivního života psa.

Autorky knihy: Kateřina Salačová a Kamila Šrolerová


CHCETE MĚ?

29. 10. 2017

Reportáž České televize o práci našeho spolku Zdraví pro zvířata. Představení naší práce, zachráněných zvířat a zejména projektu o vztahu lidí ke psům. Tento projekt pro děti základních škol i studenty škol středních přináší dětem a mladým lidem informace, které jednou mohou změnit život mnoha zvířat.

Video: Chcete mě?


VOŘÍŠKIÁDA aneb Štěkni si na pohár

září 2017

Stánek terapeutů Dornovy metody pro zvířata na akcích pro psy se stal v Ostravě tradicí. Působení jsme tentokrát rozšířili i o seznamování lidí s problematikou množíren. Součástí stánku byla výstava prací dětí z Palkovic, které ztvárnily přednášku o množírnách. Do soutěží jsme věnovali knihy Dornova metoda pro zvířata a O čem sní holčičky z množíren.


ROZHOVOR PRO ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA

18.7.2017

A po televizi a novinách i vysílání v Českém rozhlase Ostrava. Povídání o životě, o mé práci i o množírnách s Ivou Piskalovou.

Audio záznam: zde


ČT24 a HYDEPARK

4.7.2017

Schválení novely Veterinárního zákona, která má zavést povinné čipování psů, vyvolalo živou diskuzi. Některými vítána, mnohými odsuzovaná jako zcela nedostačující.

Stala jsem se hlavním hostem v pořadu Hydepark ČT24, abych z pohledu terapeutky, majitelky psů a odpůrkyně množíren objasnila své názory na tuto problematiku. Protože limitace časem i dotazy moderátora nedovolily sdělit vše, co jsem měla na srdci, doplňuji ještě své vystoupení o následné poznámky.

Reportáž naleznete zde.

Vyjádření k novele zákona, aneb co se do reportáže nevlezlo: ZDE.NOVINY PÍŠÍ O HOLČIČKÁCH Z MNOŽÍREN

červen 2017

Na základě televizních reportáží o projektu O čem sní holčičky z množíren, který probíhal na základních školách, jsem byla požádána o rozhovor pro regionální noviny, Karvinský deník a Mladá fronta Dnes Moravskoslezský kraj. V těchto případech je medializace projektů, které přináší poznání a užitek v mnoha úrovních velmi záslužná činnost a novinářům patří poděkování za ochotu se touto problematikou zabývat.


BESEDA SE SPISOVATELKOU ANDREOU DUNOVOU

22.5.2017     

O knihách Dornova metoda pro zvířata a O čem sní holčičky z množíren

Víte co je KAPITOLA?

Kouzelný svět, místo, kde se můžete odejít do snů, do tajemných světů, můžete najít moudro a můžete najít sami sebe.

KAPITOLA je svět knih, které jsou pečlivě vybírány, aby přinesly radost, užitek, krásu, poznání a cenné informace.

Bylo mi velkou ctí přijmout pozvání majitele knihkupectví KAPITOLA ve Frýdku -Místku, Jana Bechera na povídání o mých knížkách Dornově metodě pro zvířata a O čem sní holčičky z množíren, o zdraví zvířat a také o životě.


ČLÁNEK V PALKOVICKÝCH LISTECH

duben 2017

Děti ze základní školy v Palkovicích si po předčítání z knihy O čem sní holčičky z množíren vyžádaly besedu, na které se chtěly dozvědět více informací o této problematice. Po velmi úspěšné přednášce napsaly do novin tento krátký článek. Jejich zájem dal vzniknout projektu o vzdělávání školních dětí o vztahu člověka a psa.


DEN PRO ŠTĚNĚ PRAHA

28.8. 2016

Na pozvání organizátorky této akce, Václavy Brabcové, jsem měla možnost vystoupit v hlavním programu akce na podporu potřebných a opuštěných psů. S moderátorkami akce Janou Strykovou a Patricií Solaříkovou jsme si povídaly nejen o Dornově metodě, ale také o vlivu nevhodných podmínek na zdraví zvířat.


MNOŽÍRNY A LEGISLATIVA

21.7. 2016

Krátká reportáž na téma: Jak dokáže nová legislativa omezit množení zvířat? Záchranami psů z množíren se zabýváme již několik let a jediné, co můžeme z vlastní zkušenosti říct je: " Žádný zákon ani legislativní úpravy nedokážou zastavit tuto nelegální činnost. Řešení je nutno hledat v informovanosti lidí..."

Video: Nový zákon množírny psů prý neomezí


REPORTÁŽ TELEVIZE BARRANDOV O MATÝSKOVI Z MNOŽÍRNY

30.9. 2015

Pomoc zvířatům nespočívá jen v přímém ošetření, ale také v pomoci zvířatům v nouzi, zvířatům týraným a zvířatům z množíren. Na skutečných příbězích zachráněných zvířat se lidé mohou dozvědět, jak otřesný je život psů v množírnách. Maličký Matýsek byl vyřazen jako nepotřebný odpad a odsouzen ke smrti vyhladověním. Podařilo se nám ho náhodou zachránit a poskytnout mu potřebnou zdravotní péči a rehabilitaci.


REPORTÁŽ TV POLAR O REHABILITACI ZACHRÁNĚNÉ ČIVAVKY

27.8. 2015

Havířovská veterinární klinika Life dokáže nejen úspěšně operovat těžké případy, ale díky speciálnímu rehabilitačnímu vybavení pomáhá vracet psy po úrazech, operacích či nemocech do aktivního života. V reportáži účinkuje naše čivavka Žanetka,kterou jsme zachránili z množírny. Měla polámané pánevní končetiny a nyní rehabilituje po složitých operacích.

Video: Veterináři z Havířova zachránili psa z množírny


DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA POMÁHÁ V ITÁLII ZACHRÁNĚNÝM PSŮM

19. 7. 2015

V Belmonte Piceno, v regionu Marche se pořádal PSÍ DEN, kterého se zúčastnili majitelé se zachráněnými a adoptovanými psy. Měli možnost se seznámit s Dornovou metodou pro zvířata a všem psům se dostalo ošetření, které bylo pro všechny zdarma. Součástí této akce byla i přednáška o problematice množíren. Toto téma je společné pro všechny státy Evropy a jen cílená osvěta dokáže zastavit nekontrolované množení psů, černý obchod, daňové úniky a korupci, která obchodování se psy a jinými zvířaty provází.


ČLÁNKY O ZDRAVÍ ZVÍŘAT PRO ČASOPIS HAF A MŇAU

2014

Šéfredaktorka časopisu Haf a Mňau Kateřina Kašparová projevila zájem o spolupráci a požádala mě o sérii článků o zdraví zvířat. Kromě zdravotní tématiky přináším vlastní zkušenosti o životě se zvířaty, o péči o hendikepovaná zvířata a správném zacházení se zvířaty, aby nedocházelo k poškozování jejich zdraví.


ČLÁNEK O ČIVAVCE Z MNOŽÍRNY V ČASOPISE PES PŘÍTEL ČLOVĚKA 

červen 2013

Příběh malinké čivavky Kiki, které jsme již nedokázali pomoci. Pomoc přišla příliš pozdě a Kiki zaplatila životem za týrání v množírně.


REPORTÁŽ TV POLAR O ZÁCHRANĚ ČIVAV Z MNOŽÍRNY V LÍSKOVCI

14. února 2013

Lískovec, kauza množitelé manželé Žiškovi. Pan Žiška sice demonstrativně před kamerami odevzdal ze 150 psů 5 zubožených čivavek. Všichni jsme věřili, že tato kauza se stane rozhodující v nahlížení na nezákonnou činnost, ale bohužel přes všechnu snahu se ukázalo, jak je mocná korupce ve státní správě a mezi úředníky. Manželé Žiškovi vyvázli bez potrestání a ve své činnosti nadále pokračují.

Video: Množírna psů v Lískovci se ruší


REPORTÁŽ O MNOŽÍRNÁCH PSŮ Z POHLEDU ZÁKONA TV POLAR

13. února 2013

Andrea Dunová jako Host dne v reportáži televize Polar. Díky probíhající situaci kolem lískovecké množírny manželů Žiškových se reportáž zabývá problematikou, tykající se množíren psů. Andrea Dunová spolu s právníkem Mgr.Lukášem Chalasem hledá možnosti, jak pomocí zákonů a práva najít cesty k zamezení množení psů, týrání zvířat a trestné činnosti, které se dopouští majitelé zvířat, určených pro nelegální obchody.


KAUZA MNOŽÍRNA V LÍSKOVCI

Na základě reportáže o zachráněných čivavkách se zvedl zájem novinářů o tuto problematiku. Činnost manželů Žiškových jsme již nějakou dobu sledovali a novináři se nám rozhodli pomoci. Vznikly dvě reportáže, které nastartovaly velkou množírenskou kauzu.

Video: Množírna malých plemen psů v Lískovci u Frýdku-Místku (4.2.2013)

Video: Množírna psů v Lískovci u Frýdku-Místku (7.2.2013)


ZÁCHRANA ČIVAVEK ZE SLOVENSKÝCH MNOŽÍREN

31. ledna 2013

Reportáž o problematice množíren a osobní zkušenosti z terénu. Jsme nejen terapeuti lidí a zvířat, ale věnujeme se také pomoci zvířatům v nouzi.

Video: Rodina z Havířova zachránila týrané čivavy


TV POLAR O DORNOVĚ METODĚ PRO ZVÍŘATA

17. dubna 2012

TV Polar jako první televize v ČR natočila reportáž o Dornově metodě pro zvířata, která pomohla ochrnuté Cecilce. Cecilka je zachráněná fenečka francouzského buldočka, které se majitelka neetickým způsobem zbavila, protože ochrnula. Dali jsme Cecilce dočasný domov i potřebnou zdravotní péči. Cecilce terapie vrátila normální pohyb a radost ze života.

Video: V Havířově léčí pomocí Dornovy metody ochrnutá zvířata