Kniha Člověk a pes

Proč vznikla kniha ČLOVĚK A PES?

Kniha ČLOVĚK A PES je hlavním zdrojem informací pro tvorbu projektu nebo přínosem pro každého jednotlivce se zájmem o vlastní osobnostní rozvoj.

  • Kniha Člověk a pes je napsána jako metodická příručka pro osobnostní rozvoj dětí i dospělých. Je určena pro pedagogy, rodiče a všechny, kteří chtějí poskytnout dětem základní informace pro budování adekvátního vztahu s tak navýsost sociálním zvířetem, jakým je pes.
  • Kniha obsahuje ucelené a přehledné informace, které budou vodítkem pro pedagogy základních, popřípadě i středních škol a v alternativním školství.
  • Kniha vznikla za pomoci pedagogů a žáků Základní školy Mládežnická v Havířově pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivy Badurové, se kterými jsme společně hledali cestu k zavedení tématu o vztahu člověka a psa do výuky na základní škole.

Co v knize ČLOVĚK A PES najdete?

  • Informace o vztahu člověka a psa, o způsobu vzájemné komunikace, o potřebách psa, které poslouží k zavedení tohoto tématu do školní výuky a výchově dětí k respektu ke psům jako vysoce socializovaným jedincům s vyvinutými smysly a vnímáním.
  • Přehledné členění textu a témat. Ta jsou rozdělená na okruhy, ve kterých budou odpovědi na nejčastější otázky dětí i dospělých.
  • Okruhy témat slouží k vytvoření pracovních listů do jednotlivých předmětů jako průřezové téma v environmentální výchově. Témata jsou zpracována srozumitelně a jednoduše.
  • Informace pro každého člověka, který bere chov a výchovu psa zodpovědně.