PROJEKT ČLOVĚK A PES V PRAXI


KAMI V ČESKÉ TELEVIZI

23.1.2019

Reportáž rok poté, co byla odhalena množírna v Kamenici s 220 psy. Hlavní hrdinka reportáže Kami nejen našla úžasný domov u členky našeho spolku Hany Janíkové, ale stala se i tváří projektu ČLOVĚK A PES. V reportáži je zmíněna i stejnojmenná kniha, určená jako učebnice do škol.

Video: Česká televize


SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

21.1.2019

V rámci projektu SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ se mi dostalo poděkování dětí ze Základní školy Zelená v Havířově Životicích za péči o potřebné psy a za projekt ČLOVĚK A PES, který se díky otevřeným pedagogům stává součástí výuky v havířovských školách :-)

PDF: Poděkování dětí


RÁDIO JUNIOR

17.1.2019

Moderátorka a spisovatelka Veronika Hájková si s Androu Dunovou povídala v živém vysílání o knize i projektu ČLOVĚK A PES. Přítomná byla i čivavka Žanetka.

Audio záznam: Rádio Junior


TELEVIZE FABEX Ostravsko

20.12.2018

Předvánoční povídání Jiřího Jekla s Andreou Dunovou o životě se psy, o tom, že pes není vhodný dárek pod stromeček a také o knize ČLOVĚK A PES, která přináší dětem i dospělým mnoho užitečných informací.

Video: Fabex Ostravsko


KNIHA ČLOVĚK A PES na přednáškách v havířovských knihovnách

3.12.2018

S radostí jsme se se Žanetkou vypravily za dětmi havířovských základních škol, abychom si společně povídali o knize ČLOVĚK A PES.

A protože již děti s projektem ČLOVĚK A PES pracují ve školní výuce, spolupráce a povídání o životě se psy bylo krásnou ukázkou, jak děti toto téma zajímá, jak ho dokážou vnímat a jak o něm rády diskutují :-)

VÝCHOVA DĚTÍ K ZODPOVĚDNOSTI A ÚCTĚ KE VŠEMU ŽIVÉMU MÁ SMYSL!!!


KŘEST KNIHY ČLOVĚK A PES

22.11.2018

V havířovské knihovně proběhla beseda o knize ČLOVĚK A PES a uvítání knihy do života. Velké poděkování patří všem, kteří se na vzniku knihy podíleli, zejména sponzorům, díky kterým kniha dostala reálnou podobu.


JSEM LASKAVEC

20.11.2018

Základní škola Karla Klíče v Hostinném se s projektem ČLOVĚK A PES zapojila do projektu JSEM LASKAVEC. Šíří tak laskavost nejen mezi lidmi, ale i mezi lidmi a zvířaty.

Na jejich práci se můžete podívat v odkazu. Hlavním koordinátorem projektu je paní učitelka Petra Mejvaldová, které patří velké poděkování.


INFORMUJEME

10.11.2018

Jak se dozvědět o knize? Jak oslovit děti i dospělé? Prostřednictvím plakátů a letáků šíříme povědomí o knize do světa 😊


KNIHA ČLOVĚK A PES

3.11.2018

Kniha o Člověk a pes právě vyšla. V této knize najde čtenář informace o vztahu mezi člověkem a psem, o potřebách psa, o jeho komunikaci, výchově. Kniha by měla provázet děti i dospělé a přinést radost a hodnotné informace. Více informací o této knize najdete v sekci Kniha Člověk a pes.


MOTTO PROJEKTU ČLOVĚK A PES

9. 9. 2018

Každý projekt má své jméno, svou tvář, své motto a své logo. Představujeme Kami, holčičku z kamenické množírny a hlavní myšlenku projektu.


ČLOVĚK A PES V TELEVIZI POLAR

9.8.2018

Televize POLAR odvysílala v pořadu Host dne rozhovor o projektu, který probíhá v havířovských základních školách. Záměrem projektu ČLOVĚK A PES je osobnostní rozvoj dětí a mládeže ve vztahu ke psům a rozšíření tohoto tématu do výuky v Základních školách v celé České republice.


VÝSTAVA ČLOVĚK A PES

24. 4. 2018

Zástupci Knihovny v Havířově a Magistrátu města Havířova požádali o vytvoření výstavy a uspořádání přednášky ke Dni Země NA TÉMA Vztah člověka a psa.

Dopoledne proběhly i besedy se školáky. Děti shlédly dokumenty o psech a navázali jsme besedou o přístupu ke psům.


HOST DNE

5. 4. 2018

Rozhovor pro televizi Polar o Dornově metodě a také o projektu ČLOVĚK A PES, který se stává součástí výuky na Základních školách v Havířově.

Video: Host dne


PŘEDNÁŠKY O VZTAHU ČLOVĚKA A PSA VE ŠKOLÁCH

Způsob chování lidí ke zvířatům ukazuje jejich emoční úroveň a schopnost sociálního cítění. Nejúčinnější pomoc a naděje pro zvířata v je v informovanosti lidí a ve výchově dětí. Zdravé vztahy se zvířaty učí děti sociálním vazbám a vztahům ke slabším a potřebným. Až jednou tyto děti dospějí a my zestárneme, oceníme to, co jsme je naučili o vnímání potřeb lidí i zvířat kolem nich.

A tak jsme se vypravili k těm nejmladším, abychom si s nimi popovídali o životě se psy. Děti se díky tomuto projektu učí vnímat zvíře jako živou bytost, ne jako hračku a spotřební věc. Je na nás dospělých, abychom dokázali dětem vysvětlit, že zvířata jsou odkázána na pomoc lidí, protože jsme je k sobě připoutali a tím jsme převzali zodpovědnost za jejich životy.

Přednáška začala promítnutím filmu o Žanetce, polámané čivavce z množírny. Po filmu jsme mezi děti vypustili čivavky, které s námi na přednášku přijely, a začali jsme si povídat. Reakce dětí a projevené emoce, jejich zájem o informace a pozornost, kterou celou hodinu udržely, byla obdivuhodná. Díky zájmu pedagogů s dětmi dále pracovat jsme získali neocenitelnou zpětnou vazbu. Děti vytvořily projekty, napsaly dopisy a vzkazy poslancům a lidem, kteří si chtějí kupovat psa. Právě z této zpětné vazby jasně vyplynulo, že si děti 4. a 5. tříd dokážou uvědomit hrůzné podmínky, ve kterých psi živoří, jejich bolest a také si uvědomují, jak může chování lidí ovlivňovat osudy zvířat. Projekt svůj účel splnil v plné míře. A proto NEMÁ SMYSL BOJOVAT PROTI NĚČEMU, ALE USILOVAT O NĚCO...


Přednáška na ZŠ Palkovice

27.3.2017

"Když se dívám do jejich očí, chce se mi brečet...i když ony už jsou šťastné..." Aleš


Přednáška na Gymnáziu v Havířově

27.4.2017

"Najednou se dívám na koupi psa úplně jinýma očima..." Petr


Série přednášek na ZŠ Mládežnická

15.5., 22.5., 29.5. 2017

O ČEM SNÍ HOLČIČKY Z MNOŽÍREN...
O čem? Přece o tom, že jednou lidé pochopí...
Jak a kdy pochopí?
Až se dozví, co to množírny jsou a jak tam psi trpí, jak správně kupovat psího kamaráda a co můžeme my lidé udělat pro spokojený a radostný život psů.


Zakončení projektu na ZŠ Palkovice

12.6.2017

"Knížka o Holčičkách z množíren by se měla stát učebnicí...Abychom se učili už ve škole, jak můžeme zastavit ubližování psům..." Alžběta

Video: Projekt o množírnách by se mohl dostat do škol

Video: V hlavní roli týraný pes