Dornova metoda pro zvířata

Dornova metoda pro zvířata je jemná terapie, jejíž pomocí jsou kosti v kloubních spojeních bezpečně uváděny do správných poloh. Základní podstatou této terapie je pohyb, který umožňuje přirozenou manipulaci s klouby a vzájemná spolupráce a vyladění terapeuta a zvířecího pacienta.

Záměrem této ojedinělé knihy je odpovědět čtenářům na otázky, které nejčastěji kladou majitelé zvířat i účastníci kurzů Dornovy metody pro zvířata a nabídnout čtenáři možnost seznámit se nejen s Dornovou metodou, ale také s tématy, která spolu úzce souvisejí a jsou součástí každodenního soužití se zvířetem. V knize čtenář najde kapitoly o nejčastějších nemocech opěrného aparátu, o zacházení se zvířaty, o péči o sportující zvířata, o tom, kdy je použití Dornovy metody vhodné a kdy je vyloučeno a mnoho dalších poznatků z praxe.

550,00 Kč